IFA-TSL, The Svedberg-laboratoriet
cyc

Strålar för forskning, medicin och industri

TSL är en partikelacceleratoranläggning i Uppsala. Vår accelerator, Gustaf Werner-cyklotronen, kan producera partikelstrålar för olika ändamål.