Studiebesök 2022

cyklotron panorama
Foto: Mikael Pettersson


Inbjudan till studiebesök på
TSL – The Svedberg-laboratoriet
Kom och se en 70-årig partikelaccelerator som nu är under avveckling och snart är borta!
Begränsat antal tillfällen till visning, först till kvarn.

Individuell anmälan via KURT:
• 23/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63123
• 24/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63135
• 30/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63138
• 31/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63139

Grupper bokar tid direkt hos Hans Calén, hans.calén@physics.uu.se
----

Information om TSL finns på TSL:s hemsida: www.tsl.uu.se
Man kan även hitta information om TSL på wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Svedberg_Laboratory

Senast uppdaterad: 2022-06-28