Symposium

Med anledning av The Svedberg-laboratoriets (TSL) planerade avveckling fr o m 2016 hölls ett symposium fredag den 27 november 2015 i Ihre-salen, kvarteret Engelska Parken, Thunbergsvägen 3L, Uppsala.

Symposiet gav en översikt av verksamheten vid GWI och TSL och hölls på svenska.

Här nedan följer programmet :
Föredrag:
13.15-13.20 Björn Gålnander, Inledning.
13.20-13.50 Curt Ekström, Tillbakablick GWI och TSL
13.50-14.10 Dag Reistad,
         Byggandet av CELSIUS-ringen--Magneter och Människor
14.10-14.30 Hans Calén, CELSIUS-experiment 
14.30-14.45 Lars Westerberg, Gammagrottan, CHIC
Kaffe  
15.15-15.45 Strålbehandling med protonstrålar.
        Erik Blomqvist, Protonterapi vid GWI och TSL.
        Kristina Nilsson, Strålbehandling av barn
15.45-16.05 Bo Stenerlöw, Biomedicinsk forskning
16.05-16.20 Hans Lundqvist, Radionuklidproduktion
Paus
16.40-17.20 Blå hallen.
        Nils Olsson, Uppbyggnad och tidiga experiment
        Stephan Pomp, Experiment med SCANDAL och Medley
        Alexander Prokofiev,
         Nya generationens bestrålningsanläggningar och industritillämpningar
17.20-17.40 Björn Gålnander,
         (Försök att) etablera forskningsinstitut.


Stockholmstidningen 1949-12-09
Pressklipp om invigningen, Stockholmstidningen 9 december 1949, klicka för högre upplösning

Ljudfiler från invigningen av GWI 1949 (fördes över från gammalt medium till digital form på uppdrag av Björn Gålnander i samband med planering av symposiumet):

  1. Kronprinsen Gustaf Adolf inviger
  2. The Svedberg Institut tillblivelse
  3. The Svedberg Institut tillblivelse del 2
  4. Uppsala Universitets Rektor Fredrik Bergs hälsningstal
  5. Direktör Frans Nilssons tal (Gustaf Werner-koncernen)
  6. Arne Tiselius hyllar TS
  7. The Svedberg beskrivning inst
  8. The Svedberg tacktal
Senast uppdaterad: 2021-03-01