Protonterapi 60 år

protonterapi 60 år

Den 23 november 2017 var det 60 år sedan den första protonstrålebehandlingen gavs vid dåvarande Gustaf Werners institut för kärnkemi(GWI), numera The Svedberg-laboratoriet(TSL). Det var också första gången någonsin i världen som protonstrålning användes som tumörbehandling.

Vid Gustaf Werners institut för kärnkemi lyckades man i mitten av 50-talet extrahera protonstrålar ur den då färdigställda synkrocyklotronen. Strålningsbiologin, initierad av The Svedberg och John Naeslund med Börje Larsson som ansvarig för det radiofysikaliska arbetet, kom härvid att utgöra en väsentlig del av forskningsverksamheten.

Bild: Utdrag ur artikel ur Riksföreningens för cancers årsbok 3, 1962, " 93 Preliminär försök med protonbestrålning av cancer hos människa", Lindell, Naeslund, Stenson, Falkmer, Fors, Larsson.

Efter ett antal experiment för att bestämma protoners relativa biologiska effekt (RBE) på biologiskt material skedde den första patientbehandlingen den 23 november 1957– och en kvinna i 60-årsåldern med cancer i livmodershalsen bestrålades med protoner. Sture Falkmer, John Naeslund och Stig Stenson från Akademiska sjukhuset svarade för den medicinska delen av arbetet. Detta utgjorde världens första cancerbehandling med protoner,– en pionjärinsats av historisk betydelse. Patientbehandlingarna med protoner från Gustaf Werner-cyklotronen fortsatte därefter fram till början av 1970-talet. Efter en omfattande ombyggnad av Gustaf Werner-cyklotronen på 1970- och 1980-talet återupptogs protonstrålebehandlingarna i slutet av 1980-talet.

Under åren 2015-2015 var patientbehandlingarna med protonstrålar huvudverksamheten vid The Svedberg-laboratoriet med 35 veckor per år enligt ett avtal mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Den största delen av behandlingarna gällde hjärntumörer och prostatacancer. Verksamhet vid TSL under dessa år var högst väsentlig för den kliniska kontinuiteten genom att upprätthålla och vidareutveckla kompetensen fram till dess behandlingsverksamheten kom igång hösten 2015 vid den nya nationella anläggningen, Skandionkliniken, i anslutning till Akademiska sjukhuset. Den nationella Skandionkliniken är en anläggning för protonterapi, med möjlighet till en framtida utbyggnad för behandling med andra lätta joner. Skandionkliniken kommer vid full drift att ha kapacitet att behandla mer än 2000 patienter per år.

Patientbehandlingar med protonstrålar på The Svedberg-laboratoriet upphörde helt sommaren 2015, men fortsätter alltså på Skandionkliniken.

Senast uppdaterad: 2021-03-01