2005-2016

Under 2005-2015 grundades TSL:s huvudsakliga verksamhet på en överenskommelse mellan Uppsala akademiska sjukhus och Uppsala universitet om fortsatt protonbehandling. Den stråltid som inte användes för protonbehandling användes för kommersiella neutron- och protonbestrålningsprojekt. Det fanns fortfarande tid för grundforskning (akademisk) och i detta fall borde experimenten vara kopplade till Uppsala universitet eller till EU-projekt. 

Protonterapin var i full drift med ett konstant flöde av patienter. De körde främst dagtid och hade viss omställningstid mellan patienter. Denna omställningstid samt övrig tid kvällar och nätter användes för fysikexperiment samt kommersiella kommersiella neutron- och protonbestrålningsprojekt.

Under 2005 kördes de sista fysikexperimenten vid CELSIUS-ringen varefter denna stängdes av och avvecklades. Celsiushallen tömdes på utrustning, friklassades och återlämnades till fastighetsägaren. Hallen byggdes därefter om och används idag som bokdepå av Unviversitetsbiblioteket.

I juni 2015 flyttade protonterapin till en ny anläggning i Uppsala, SKANDION-kliniken. TSL:s nya huvudaktivitet blev att leverera strålar till kommersiella neutron- och protonbestrålningsprojekt.

I juni 2016 slutade alla bestrålningsprojekt och accelerations- och bestrålningsanläggningarna stängdes av. Avveckling av partikelacceleratoranläggningen pågår sedan dess. Läs mer om avvecklingen här.

Senast uppdaterad: 2022-01-04