1945-1977

The Svedberg

bild på ultracentrifug-rotorer

The (Theodor) Svedberg (1884-1971) professor i fysisk kemi vid Uppsala universitet 1912-1949, tilldelades Nobelpriset i kemi 1926 för sin forskning om dispergerade system (kolloidala lösningar). Han uppfann ultracentrifugen, som användes i upptäckten att proteiner består av makromolekyler.

Neutrongeneratorn Neutrongeneratorn med The SVedberg bredvid

Mot slutet av 1930-talet byggde The Svedberg, Helge Tyrén och deras kollegor sin första accelerator, en neutrongenerator.

Byggnation av GWI The vid cyklotronen

År 1945 gav en donation från Gustaf Werner Corporation möjlighet att bygga en mycket större accelerator, en synkrocyklotron.

invigningen 1949 cyklotronen första versionen

Gustaf Werner-institutet med synkroklotronen som huvudinstrumentet grundades 1949 och fortsatte att fungera som bas för forskning inom högenergifysik och strålbiologi fram till 1986 när The Svedberg Laboratoriet grundades.

GWI strållinjer första versionen

1977 stängdes Gustaf Werner cyclotron för rekonstruktion.

Senast uppdaterad: 2022-01-24