Lokalskiss Blå Hallens experimentutrymmen

Bestrålning

I våra bestrålningsanläggningar fanns neutron- och protonstrålar med varierbara energier, flöden och strålstorlekar.