Accelerator-anläggningen

Partikelaccelerator, Stråltransport, Experiment

Från jonkälla till strålmål

I jonkällan joniserades gas, jonerna accelererades sedan med elektriska fält inuti cyklotronens vakuumkammare. När önskad energi uppnåtts leddes partiklarna ut med hjälp av extraktionssystemet. Stråltransporten ledde de extraherade partiklarna till experimenthallarna där de antingen användes för direkt bestrålning eller för att träffa en target som gav upphov till kärnreaktioner som producerade andra önskade partiklar som i sin tur användes för bestrålning. 

Strålboken med översikt acceleratoranläggningen, stråltransport och experimentutrymmen (pdf) .