Kontrollrum och aggregatrum tömda

2021-10-28

Under hösten 2021 har vi tömt Kontrollrum och Aggregatrum.

Bägge lokalerna kommer att användas för andra syften under tiden som avvecklingen pågår. 

Se lista och bilder på lokaler vi avvecklat och tömt, här finns listan