Radiokemilaboratoriet är friklassat!

2021-02-01

SSM godkänner ansökan om friklassning av TSL´s Radiokemilaboratorium. 

Idag på morgonen 2021-02-01 kom ett meddelande från SSM-Strålsäkerhetsmyndigheten att de godkänner vår ansökan om friklassning av Radiokemilaboratoriet vid TSL, IFA, Uppsala Universitet. En milstolpe är nådd!

Senast uppdaterad: 2023-05-12