Tömning verkstad 2020

2020-08-28

TSL tömmer sin verkstad

Tömning TSL verkstad

Vi håller på att tömma vår verkstad. Utrustning och material som ej kommer att användas under avvecklingen och som bedöms vara användbar kommer att erbjudas främst till andra avdelningar inom Uppsala Universitet och därefter övriga intressenter. Det som blir kvar kommer att gå som avfall.

Senast uppdaterad: 2023-05-12