Välkommen 2019!

2019-01-04

Efter ett innehållsrikt 2018 kliver vi in i ett nytt år!

Vi har under 2018 arbetat hårt med vårt initiala delprojekt, att tömma och friklassa lokalen Radiokemilaboratoriet. Detta har varit ett bra övningsobjekt för att få till projektplanering, strategier, rutiner, rollfördelningar, samarbete, dokumentering. Lokalen är nu så gott som helt tom och vi skriver för fullt på rapporter och dokument som ska skickas in till myndigheterna för godkännande. Friklassning och uppsägning av lokalen är nära förestående. 

Under 2019 kommer vi att tillämpa kunskaper på lokaler direkt kopplade till partikelacceleratorn. Här kommer vi att stå inför nya, andra frågställningar. Istället för kontamination kommer vi här att få handskas med inducerad aktivitet, vilket kräver andra metoder att friklassa utrustning och lokaler. 

Senast uppdaterad: 2023-05-12