Nytt år, nya utmaningar!

2018-01-02

Med det nya året 2018 går vi över i en ny fas i arbetet på TSL.

Under 2017 har vi haft partikelacceleratoranläggningen i ett sådant skick att vi kan starta upp och bestråla med relativt kort framförhållning. Nu släpper vi det, går över på att identifiera mottagare av hela eller delar av system och börjar plocka ner anläggningen bit för bit. 


 

Senast uppdaterad: 2023-05-12