Protonterapi 60 år

2017-12-14

60 år sedan världens första protonstrålebehandling gavs i Uppsala.

Den 23 november 2017 var det 60 år sedan världens första protonstrålebehandling av en cancerpatient utfördes. Detta skedde på dåvarande Gustaf Werners Institut för kärnkemi, idag The Svedberg-laboratoriet. Läs mer om den historiska händelsen. 

Senast uppdaterad: 2023-05-12