Avbördningsvägar för att få ut utrustning

2023-11-21

Bild som visar avbördningsvägar

Vi har under hösten 2023 arbetat med att öppna upp avbördningsvägar för att få ut stor och tung utrustning: 

  • I hus 5, 4 våningar ner i Uttagslaboratoriet-Ulabb har vi rivit mellanväggar av gips och betong för att få en transportväg ut från cyklotronhallen till hiss och lyftschakt. 
  • I hus 17, tre våningar ner har vi rivit mellanväggar av gips, betong och järn för att få en transportväg ut från terapiutrymmet och strålgången till hissar och lyftschakt. 
  • I hus 17 har vi sedan innan har vi väg ut från Blå hallen och Gammagrottan via lyftschakt och hiss.
Senast uppdaterad: 2023-05-12