Friklassning av lösa betongblock

2023-11-21

Bild som beskriver friklassningsprocedur

Procedur för att friklassa betongblock: 

  1. Provtagning genom borrning för att få betongpulver
  2. Mätning med HPGe-detektor ger spektrum att analysera*
  3. Kontrollprogram tas fram
  4. Friklassning genom att följa kontrollprogrammet
  5. Utlämning av friklassad betong

*Nuklider i aktiverad betong: 3H, 22Na, 54Mn, 60Co, 133Ba, 134Cs, 152Eu, 154Eu

Senast uppdaterad: 2023-05-12