Radiologisk Kartläggning och friklassning av material på TSL

2023-09-19

RKL och FK kablar

Just nu jobbar vi med radiologisk kartläggning och friklassning av kablar.

  • Vi har ca 8 ton kabel på TSL som behöver kontrolleras.  5 ton är redan nerklippt, ca 3 ton sitter kvar i anläggningen. 60 % av kablarna är kopparkabel, 20 % aluminiumkabel och 20 % blandkabel (Cu, Al, Fe…)
  • Troligtvis kommer vi kunna friklassa mer än 90 % av kabeln genom nuklidspecifika mätningar på ett större antal stickprov. 
  • Radionuklider som vi letar efter är 60Co i kopparkabel och blandkabel, samt 22Na i aluminiumkabel. En utmaning är att bestämma 3H i kabelplast.
Senast uppdaterad: 2023-05-12