200 ton betong utlämnat

2023-09-19

Ytterligare 200 ton betong har lämnat TSL

Avvecklingen av TSL går framåt. Vi har under augusti lämnat ut ytterligare 200 ton betong,

  • Vi demonterar betong som utgjort strålskydd och avgränsningar av lokalerna
  • Vi har uppskattat att det fanns ca 1000 ton lös betong på TSL under driften
  • Det är betong i form av block, balkar och plattor
  • Vi har hittat mottagare och lämnat ut ca 500 ton friklassad betong hittills
Senast uppdaterad: 2023-05-12