16 000 kg Surplusutrustning till Polen

2023-01-16

Polen lastar surplus

12-13 januari 2023 lämnade två lastbilar Uppsala med destination Polen. De innehöll 16 000 kg utrustning från partikelacceleratoranläggningen vid TSL

Efter flera års arbete så lämnade till slut 16 000 kg överbliven utrustning The Svedberglaboratoriet i Uppsala med destination HIL, Warszawa, Polen.

Det var vakuumutrustning såsom vakuumpumpar, kontrollelektronik, diagnostik, vakuumkammare mm. Det var ström och spänningsaggregat, stora såväl som små. Det var en kontrollsystemutrustning med VME-fatorer och PLC-er. Det var stråltransportelement såsom magneter med stativ. Samt mycket annat. 

Senast uppdaterad: 2023-05-12