Protonterapi 65 år

2022-12-02

65 år sedan världens första protonstrålebehandling gavs i Uppsala.

Den 23 november 2022 var det 65 år sedan världens första protonstrålebehandling av en cancerpatient utfördes. Detta skedde på dåvarande Gustaf Werners Institut för kärnkemi, som sedan blev  The Svedberg-laboratoriet. Läs mer om den historiska händelsen.

Senast uppdaterad: 2023-05-12