Tömning av betong

2022-05-20

Betong i Blå Hallen

Vi har ca 1000 ton betong på TSL och det mesta kan friklassas och avyttras. 

Med provtagningar, mätningar och beräkningar som underlag har det i diskussioner kommit till slutsats att det mesta av den stora mängden lös betong på TSL kan friklassas. Nu pågår diskussion med mottagare av större mängder betong hur överlåtelse kan gå till och framför allt hur det ska gå till när de hämtar betongen på plats i våra lokaler. Redan innan sommaren 2022 räknar vi med att större mängd kan hämtas. 

Senast uppdaterad: 2023-05-12