Surplus: utrustning överförs till andra

2022-05-18

Mycket av utrustningen på TSL har hittat eller är på gång att hitta nya ägare som kommer att fortsätta att använda den i befintlig form vilket är bra miljömässigt.

Vi har under hela avvecklingen arbetat med att försöka hitta mottagare som kan ta över utrustning och fortsätta använda den i sin befintliga form. Vi har under åren överfört mängder av utrustning, främst till andra avdelningar inom Uppsala Universitet men även en del till mottagare utanför Universitetet. Vi har även marknadsfört oss utanför Sveriges gränser till liknande partikelacceleratoranläggningar och det börjar närma sig ett skede då vi ska skeppa större mängder av utrustning till Polen och Storbritannien. 

Senast uppdaterad: 2023-05-12