TSL Surplus

TSL Surplus information

TSL – The Svedberg-laboratoriet avvecklar acceleratoranläggningen och rensar förråden. Utrustningen, nedan kallad surplus, kommer att erbjudas som hela system och/eller som enstaka utrustning.

Hela system:

Utrustning från acceleratoranläggningens olika delar som extern jonkälla, strållinjer, bestrålningsanläggningar och liknande kommer att första hand att erbjudas som hela system  till andra motsvarande acceleratoranläggningar. Vi pratar om alla ingående delar i systemet: strålrör, mekaniska komponenter, vakuumutrustning, kraftaggregat, diagnostik, mm. Vi vill gärna se att utrustningen kommer till användning i sin nuvarande form och om det inte fungerar kan vi överväga att dela upp och avyttra enstaka utrustning. Vi vill i möjligaste mån undvika att skicka iväg utrustningen som avfall. 

Strålboken med översikt acceleratoranläggningen, stråltransport och experimentutrymmen (pdf) .

Enstaka utrustning:

Överbliven utrustning från förråd, lab och verkstad kommer att avyttras i Surpluskampanjer som beskrivs nedan. Kampanjerna kommer att vara det enda sätt vi överlåter eller säljer överskott/surplus på. Därför ber vi er vänligen att inte skicka mejl och försöka reservera saker innan kampanjer startat om det inte gäller ett direkt akut behov för verksamheten.

Surpluskampanjerna kommer troligen att gå till så här:
Vi kommer att samla ihop liknande utrustning till en kampanj, mäta och friklassa, flytta till utställningslokal, sammanställa kampanjbrev med text och bilder, skicka ut kampanjbrev till intressenter, ha kampanjen igång och visningsrummet öppet under viss tid, skeppa iväg bokad utrustning, stoppa kampanjen, tömma visningslokal och skrota rester, starta ny kampanj. Vi har en prioriteringslista på intressenter, högst upp ligger institutionen vi tillhör IFA- Institutionen för Fysik och Astronomi, därefter andra avdelningar på Uppsala Universitet och sist externa intressenter som företag och privatpersoner.

Villkor och policy: 

All utrustning överlåts/säljs i befintligt skick, utan garantier och med hämtning på plats. Ta med egna pallar, lådor och packmaterial. All utrustning avyttras enligt policy som tagits fram i samarbete med institutionens prefekt och godkänts av samordninggruppen.

Kontakt:

E-postkontakt
tsl-surplus@physics.uu.se

Telefonkontakt

  • Mikael Pettersson, Surplus samordnare, 0701-679192
  • David Lundgren, Surplus och logistik, 0701-679181
Senast uppdaterad: 2022-05-23