Avvecklade lokaler

Sedan 2016 har vi tömt och avvecklat flera lokaler på TSL 

Mål med att tömma och avveckla lokaler:

 • Utrustning som återanvänds av andra eller som återgår som material i kretslopp.
 • Friklassade lokaler som kan återlämnas till Akademiska Hus för annan användning.

Lokaler som har tömts och avvecklats:

 • Kontor, hus 4, plan 0
 • Elektroniklab, hus 4, plan 0
 • Inre serviceverkstaden, hus 4, plan 0
 • Ets och mörkrum, hus 4, plan 0
 • Post och kopieringsrum, hus 4, plan 0
 • Elektronikförråd, hus 4, plan 0
 • Mötesrum, hus 4, plan 0
 • Räknerum, hus 4, plan k1
 • Pack- och fraktrum, hus 4, plan k1
 • X-hallen.hus 4, plan k1
 • Avfallsrum (fd Celsius kontrollrum), hus 17, plan k1
 • Radiokemilaboratoriet (med tillhörande korridor, ventilationsschakt och fläktvind), hus 4, plan k1 (se separat sida för mer detaljerad information)
 • Vinden på yttre verkstaden, hus 15
 • Kontrollrummet, hus 5, plan 0 (se separat sida för mer detaljerad information)
 • Aggregatrummet, hus 5, plan k1
 • Yttre verkstaden, hus 15
Aggregatrummet, hus 5, plan k1
Kontrollrummet är nu tomt
Kontrollrummet, hus 5, plan 0

Räknerum 1 tomt
Räknerum 1, hus 4, plan k1, tomt
X-hallen tom
X-hallen, Hus 4, plan k1-k2, tömd efter att senast ha använts som vakuumlab och förråd. 
Avfallsrummet (fd Celsius kontrollrum), hus 17, plan k1
Avfallsrummet (fd Celsius kontrollrum), hus 17, plan k1

Senast uppdaterad: 2022-12-02