Avveckla TSL

TSL, skissad översikt av lokalerna

Uppdraget                                   

Institutionen för fysik och astronomi fick 2015-12-22 konsistoriets uppdrag att avveckla The Svedberg-laboratoriet fr o m 2016-01-01. Detta eftersom verksamheten inte ansågs vara förenlig med Uppsala Universitets uppdrag.

Inom Institutionen för fysik och astronomi är TSL nu en egen avdelning.

Vårt mål med avvecklingen är

-att utrustning ska återbrukas i urprunglig eller ny form. Det innebär att vi vill lämna över så mycket utrustning och material som möjligt till andra verksamheter som har användning för den och att vi för återstoden radiologiskt friklassar allt som är friklassningsbart för återbruk.

-att så många lokaler som möjligt friklassas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för fri ny användning och för de lokaler friklassning inte är möjlig hitta ny användning för annan verksamhet inom Uppsala Universitet, tills dess att friklassning är möjlig.

Vadå friklassning?                     

Eftersom lokaler och utrustning utsatts för joniserande strålning måste allt mätas noga och därefter, förutsatt att de uppmätta strålnivåerna är tillräckligt låga, friklassas innan det används till andra saker. Om det inte går att friklassa måste man antingen vänta tills nivåerna sjunkit eller skicka iväg material till slutförvar.

Steg för steg

Vi börjar med att

  1. Göra en radiologisk kartläggning över hela anläggningen för att få en tydlig bild av vilken status lokaler och utrustning har.
  2. Ta fram strategier och rutiner som ska hjälpa oss att göra arbetet säkert och i enlighet med de föreskrifter som finns.

Utveckling                                    

Eftersom den här typen av avveckling och friklassning är ovanlig och eftersom regelverket under de senaste åren skärpts avsesvärt krävs det att vi hittar nya metoder för att utföra och analysera mätningar, utvecklar beräkningsmodeller, utför praktiska tester osv för att lyckas. Därför samarbetar vi gärna med institutionens övriga avdelningar och andra inom UU och tar även hjälp av studenter i olika arbetsformer. Vi hoppas även på att kunna utveckla samarbete för att lösa gemensamma problem med övriga samhället.

Senast uppdaterad: 2021-03-01