Avveckla radiokemilaboratoriet

Person mäter på utrustning i Radiokemilaboratoriet.

Under 2016-2020 har radiokemilaboratoriet vid TSL tömts och avvecklats.

Mål med att tömma och avveckla lokaler:

 • Utrustning som återanvänds av andra eller som återgår som material i kretslopp.
 • Friklassade lokaler som kan återlämnas till Akademiska Hus för annan användning.

Delmoment i avvecklingen av Radiokemilaboratoriet:

 • Töm på radioaktiva preparat och annan aktivitet. KLART!
 • Töm på övriga kemikalier.  KLART!
 • Töm på föremål.  KLART!
 • Töm på TSLs installationer(dragskåp, hotbox, diskbänk, gasrör).  KLART!
 • Töm på Akademiska Hus installationer(ventilation, vatten, avlopp, el, ytskikt).  KLART!
 • Friklassa utrustning för återanvändning.  KLART!
 • Friklassa lokalerna. KLART!
 • Skicka in friklassningsansökan till SSM. KLART!
 • Friklassningsansökan godkänd av SSM 2021-01-02. KLART!
 • Återställ lokalerna till det skick fastighetsägaren önskar. KLART!

 • Radiokemilaboratoriet tom in till betong, en bild från januari 2019

steg i avvecklingen

Senast uppdaterad: 2022-12-02