HPGe-detektor med nuklidspektrum

Avveckling

Uppsala Universitet har tagit ett beslut om att avveckla TSL-The Svedberg-laboratoriet. Det är ett stort jobb med många intressanta frågeställningar och består av flera delprojekt: Avyttra utrustning som Surplus, Avveckla radiokemilaboratoriet, Avveckla TSL.

Senast uppdaterad: 2023-04-20