Gustaf Werner-cyklotronen i acceleratorhallen

Slutstrålat för forskning, medicin och industri

TSL är en partikelacceleratoranläggning i Uppsala som håller på att avvecklas. Partikelacceleratorn, Gustaf Werner-cyklotronen, producerade åren 1951-2016 partikelstrålar för olika ändamål.

Senast uppdaterad: 2023-11-21